Sök
Bra Miljöval firar 25 år

Bra Miljöval firar 25 år

För 25 år sedan startade Naturskyddsföreningen miljömärkningen Bra Miljöval. Tanken var att konsumenterna skulle få ett verktyg för att hitta de alternativ som är bäst för miljön. Falu Energi & Vattens fjärrvärme och fjärrkyla har haft märkningen sedan 2009.

– Bra Miljövalmärkningen ställer mycket höga krav och kallas ofta för ”världens tuffaste miljömärkning”. Vi vill på detta sätt synliggöra att fjärrvärme, fjärrkyla och el från Västermalmsverket är ett utmärkt val ur miljösynpunkt, berättar fjärrvärmechefen Bengt Östling.

– Varje år redovisar vi hela kedjan, från avverkning i skogen och transporter till produktionsprocessen, fortsätter Bengt.

– Våra värme- och kylkunder kan i sin tur välja tillvalet Bra Miljöval mot en avgift. Då specificeras det på fakturan att deras köpta energi är märkt med Bra Miljöval och man får ett diplom för att synliggöra att man tagit ställning för miljön, avslutar Bengt.

Klicka här för att läsa mer om Falu Energi & Vattens fjärrvärme som är märkt med Bra Miljöval.

Mer information om Bra Miljöval 25 år hittar du här på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida. De finns även på Facebook.