Sök
brand pelletsfabrik

Brand i pelletsfabrik på Västermalmsverket

Under fredagen har en brand brutit ut i Falu Energi & Vattens pelletsfabrik på Västermalmsverket i Falun. Räddningstjänsten Dala Mitt var tidigt på plats vid fabriken för att inleda släckningsarbete. Ett arbete som nu är under kontroll och i eftersläckningsskede.

– Vi har haft ett brandtillbud på vår pelletsanläggning under fredagsförmiddagen. Vår personal upptäckte brandlukt i anslutning till fabriken och anade oråd. Räddningstjänsten kontaktades omgående samtidigt som vår egen personal manuellt startade sprinklersystemet innan automatiken slog till. Ett snabbt och rådigt ingripande som stoppade brandutvecklingen i ett tidigt skede, säger Per Dahlberg, vd på Falu Energi & Vatten.

Vet ni hur branden startade?
– Vi har ännu inget svar på exakt vad som orsakade branden. Utredning kommer att starta omgående för att se vad som har hänt.

Innebär brandtillbudet några driftsstörningar som kunder kommer att märka av? 
– Nej, det här påverkar bara själva tillverkningen av pellets. Och vi har mycket pellets i lager.

Är det vanligt förekommande med den här typen av bränder?
– Trä och värme är en kombination som alltid innebär risk för brand, vilket vi är medvetna om. Därför har vi övervakning och släcksystem installerade för att minska den risken och snabbt kunna åtgärda om brand ändå uppstår.

Hur jobbar ni för att undvika att det händer igen?
– Vi jobbar aktivt med våra risk- och konsekvensanalyser på alla våra platser där vi bedriver verksamhet. Utredningen kommer att visa om vi måste förändra något i vår anläggning.