Sök

Buller vid markarbete

Just nu gör vi klart markområdet intill Västermalmsverket, öster om halkbanan på Ingarvet. Ett arbete som kan innebära en del buller.

Bullret uppstår när vi genomför schakt- och fyllningsarbetet. Under de kommande 3-4 veckorna kommer det även att förekomma borrning och sprängning av berg samt ”knackning” av block. Arbetet bullrar en del och kan speciellt vid vissa vindriktningar upplevas som störande.

Arbetet pågår normalt under dagtid, måndag-torsdag mellan 06.30 och 16.00 och fredag 06.30-13.00.

För att minska antalet transporter och med hänsyn till trafiksäkerheten in till området, strävar vi efter att återanvända och förädla schaktmassorna under bygget. Vi hoppas att ni har tålamod med störningarna. 

Har du frågor om arbetet? Då kan du prata med vår byggledare Håkan Syrjä. Du når honom på 070-319 79 94.