Sök

Därför fick Falu Energi & Vatten plikta

Vi vill gärna ge en förklaring till varför Energimyndighet beslutat att Falu Energi & Vatten ska betala en kvotpliktsavgift för 2012.

Falu Energi & Vatten, är en stor producent av förnyelsebar el, och för detta tilldelas vi elcertifikat som säljs till en elleverantör (elhandlare).  För den el som vi själva förbrukar är vi ”kvotpliktiga” och får betala tillbaka ett antal elcertifikat till Energimyndigheten.  

För all hantering av elcertifikat anlitar vi en elhandlare, som också ansvarar för vårt konto mot Energimyndigheten. Vid deklaration av kvotplikten uppstod ett administrativt misstag hos elhandlaren, vilket ledde till att en brist uppstod på vårt konto för elcertifikat. Det är också anledningen till att Energimyndighet beslutat om en kvotspliktsavgift.

– Elhandlaren ha tagit på sig ansvaret för misstaget och Falu Energi & Vatten kommer inte drabbas ekonomiskt, säger Bengt Östling, chef för Fjärrvärme, och fortsätter:

– Det är mycket olyckligt om någon kan tolka detta som att vi inte uppfyller kravet med förnyelsebar elproduktion, när vi i själva verket bara producerar förnyelsebar el i ett smart energisystem till Faluborna.