Sök

Ta hand om vårt vatten - spola rätt

Nästan var tredje människa i världen saknar tillgång till en enkel toalett. Det medför svåra konsekvenser på människors hälsa, värdighet och säkerhet, och på miljön. Hur skulle vi klara oss utan toalett en hel dag? Världstoalettdagen 19 november är en av FN instiftad dag för att uppmärksamma detta stora problem i världen.

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten. Ändå behandlar vi i alltför hög utsträckning våra avlopp som sopnedkast, vilket resulterar i att mycket energi och resurser måste läggas på att hantera allt det skräp som spolas ner. I Dalarna fulspolar vi ner 500 ton skräp i toaletterna varje år. 

Stora konsekvenser

Förutom att orsaka avloppsutsläpp på grund av stopp i ledningsnät och pumpar kan det här skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten. Och inte sällan orsakar det dessutom stopp i avloppet.

Okunskap och lättja

Det som oftast spolas ner är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops*. Anledningen till att många använder toaletten som papperskorg är lättja eller okunskap om hur skräpet tas om hand, visar en SIFO-undersökning**.

Toalettfilm på bio

I Dalarna och Falun kommer vi som renar vårt avloppsvatten att uppmärksamma detta med ”fulspolningar” genom en reklamfilm på samtliga SF-biografer i länet under en sexveckors period i november/december.

Se filmen här

Fakta
• 29 % uppger att de spolar ner andra saker än kiss, bajs och toalettpapper.

• 60 % av de som slänger skräp i toaletten gör det på grund av att de inte orkar göra rätt eller saknar kunskap om hur skräpet tas om hand.

• 58 % i åldrarna 15-29 uppger att det "inte alls är ok" att slänga hygienartiklar i toaletten, jämfört med 89 % av respondenterna i åldern 65+.

** SIFO-undersökning, telefonbuss vecka 41
Källa återvinningsstatistik: Sopor.nu (www.sopor.nu/Rena-fakta/Avfallsmaengder/Vi-aatervinn