Sök

Datacenter byggs i Falun

Nu är kontraktet undertecknat. EcoDC AB köper mark av Falu Energi & Vatten och bygger ett klimatpositivt datacenter intill kraftvärmeverket Västermalmsverket. – Det här visar att Falun både deltar i den digitala revolutionen och bidrar till ett hållbarare samhälle, säger Linda Wallin, kommunens näringslivschef.

Datahallar är en snabbt växande miljardindustri och många städer runt om i världen är intresserade av att få ta del av sådana etableringar.
– Sverige har blivit attraktivt för den här typen av etableringar och det känns bra att vi har ett konkurrenskraftigt alternativ som gör att EcoDC väljer Falun. I Falun har vi förutsättningar och kunnande för att utveckla en världsunik och klimatsmart verksamhet. Det här är bra för Faluns attraktionskraft för andra etableringar, vår arbetsmarknad och vårt klimatarbete, säger Susanne Norberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tydlig rollfördelning
Tidigare var planen att Falu Energi & Vatten och EcoDC skulle bilda ett gemensamt bolag för att driva datahallarna tillsammans, men den processen avbröts i vintras. Rollerna framåt är tydligt fördelade mellan Falu Energi & Vatten, Falu kommun och EcoDC.
– EcoDC har köpt en första etapp av den iordningställda markytan för 8,7 miljoner kronor. EcoDC bygger och driver datacentret, Falu kommun ansvarar för näringslivsetableringen och vi ansluter datacentret till Faluns energisystem, säger Per Dahlberg, vd för Falu Energi & Vatten.

Unikt koncept
Bolaget EcoDC planerar att bygga datahallarna utifrån den högsta säkerhetsklassningen vad gäller konstruktionsdesign. Designen i kombination med anslutning till det lokala energisystemet gör konceptet unikt.
– Att ta tillvara värmen som alstras i datacentret och använda den i vår pelletsproduktion och vårt fjärrvärmenät innebär att värmen inte bara ventileras ut som i många andra datahallar. Med närheten till vårt energisystem har vi istället möjlighet att tillvarata spillvärmen och kan därigenom minska utsläppen av koldioxid. Vi skapar en symbios mellan datacentret, energiproduktionen och Faluns behov av fjärrvärme. Det ger en positiv inverkan på klimatet, säger Per Dahlberg.
– Vi måste alla bidra med olika lösningar för att skapa ett hållbart samhälle och den här lösningen är ett av Faluns sätt att minska klimatpåverkan, säger Ragnar Kroona (S), styrelseordförande för Falu Energi & Vatten.

Ett större Falun
Att EcoDC dessutom bidrar med nya arbetstillfällen under både byggtiden och efter att datacentret tagits i drift är ytterligare en positiv effekt.
– Vår förhoppning är att den här nya industrin både stärker det befintliga näringslivet och lockar nya aktörer till vår kommun. Att vi snart har ett klimatsmart datacenter blir ytterligare ett argument för att verka och driva företag i Falun. Satsningen ligger också helt i linje med vår vision ”Ett större Falun”, säger Linda Wallin, Falu kommuns näringslivschef.

Den första datahallen beräknas vara inflyttningsklar under 2018.