Sök

Delta på våra klädbytardagar

Julen står för dörren och med den ökar konsumtionen i landet. En perfekt tid för en extra klimatkram. Den 28 november till 4 december bjuder vi tillsammans med Kopparstaden in alla Falubor till klädbytardagar. Tillsammans vill vi erbjuda en arena som inspirerar människor till återbruk.

Att vi shoppar mer innebär också att vi ökar trycket på klimatet. Tillverkning och konsumtion av textilier kräver vattenförbrukning, kemikalieanvändning och transporter. Hur vi köper, återanvänder och slänger kläder och andra textilier har med andra ord betydelse för miljön och klimatet.
– Klädbytardagarna är ett sätt för oss att visa hur Faluborna kan minska sin klimatpåverkan på ett enkelt sätt. Det är faktiskt så att en av de viktigaste åtgärderna som får stor effekt på klimatet är att köpa färre nya saker, säger Hanna Bergman, återvinningschef på Falu Energi & Vatten.

Ta med tre plagg
Klädbytardagarna kommer att pågå i gamla Intersportlokalen på Åsgatan i Falun. För att delta i klädbytet tar besökaren med sig max tre plagg. Bytet är begränsat till kläder, väskor och skor. Och allt ska vara helt och rent.
– Vi tar inte emot till exempel underkläder, strumpor eller smycken. När man lämnat plaggen får man möjlighet att leta upp något annat att ta med sig hem. I butiken blir det, förutom klädbyte, även aktiviteter som inspirerar till återbruk på olika sätt, berättar Stefan Carlsson, marknadsassistent på Kopparstaden.

Veckan efter Återbruksfesten
Helgen innan Klädbytardagarna arrangerar också Falu kommun den årliga Återbruksfesten på Magasinet i Falun.
– Det är riktigt kul att vårt arrangemang ligger i anslutning till Återbruksfesten som i sin tur är en del i EU-projektet Europa minskar avfallet. För att minska vår klimatpåverkan krävs det att vi förändrar våra beteenden och för att lyckas med det krävs det att vi hjälps åt. Återbruksfesten och Klädbytardagar är några steg på vägen, säger Hanna Bergman.

Fakta/Klädbytardagarna 2016
När och var: 28 november-4 december måndag-fredag 10.00-18.00 (lördag 10.00-16.00, söndag 12.00-16.00). Åsgatan 27, gamla Intersport-butiken i centrala Falun.

Hur: Ta med dig max 3 plagg. Du kan lämna kläder, väskor och skor. Vi tar inte emot till exempel underkläder, strumpor eller smycken. Tänk på att allt som du vill byta bort ska vara helt och rent. Kvarvarande kläder skänks efter arrangemanget till lämpliga välgörenhetsorganisationer.

För mer information: Följ Falu Energi & Vatten och Kopparstaden på Facebook.