Sök

Elhybrid minskar utsläppen i Faluns innerstad

Nu är en viktig del i vår senaste klimatsatsning på plats – sopbilen med eldrivet tömningsskåp. Det är en så kallad plug-in-hybrid av modell ”baklastare”. Bilen är försedd med en dieselmotor som stängs av vid stopp och skåpet går på eldrift.

- Det är fantastiskt roligt att på det här sättet kunna bidra till en förbättrad miljö i Falun, säger Reimer Pettersson, affärsområdeschef på VA och Avfall.

När FEVs nya sopbil startar sin tur ner till centrum har den under natten laddats upp med el från våra vindkraftverk. Väl framme hos kunden stängs dieselmotorn automatiskt av när bilen stannat. Efter 15 sekunder är det alldeles tyst. Inga onödiga koldioxidutsläpp strömmar ut i Faluns innerstadsluft.
- Idag gör vår ordinarie sopbil minst 400 stopp under en arbetsdag i innerstan. Under dessa stopp går bilen på tomgång minst 1,5 timme. På den nya elhybriden kommer alltså motorn att stängas av, förklarar Reimer.

Under tiden som avfallspersonalen hämtar kärlen i soprummet och rullar ut dem till sopbilen är allt tyst och stilla. Inget motorljud från dieselmotorn, utan bara surrande från elmotorerna.                        
- Under ett helt år kommer vi att minska koldioxidutsläppen avsevärt i Faluns innerstad. Vi har kanske inte så långt kvar till vår nollvision för utsläppen, menar Reimer och fortsätter:
- Men det är inte bara klimatet som mår bättre. Vår personal utsätts dagligen för buller och avgaser i de trånga gränderna vid in- och utlastning. Den nya bilen ger en mycket bättre arbetsmiljö och personalen kan till och med välja sida och kliva igenom hytten så de inte behöver ut i trafiken i onödan.

Elhybriden öppnar också upp för ytterligare effektiviseringar.
- Den kan faktiskt bära en mycket större last än tidigare bil. Totalt tar den 9,5 ton avfall mot tidigare 4,5 ton. Det innebär färre turer tillbaka till Falu Återvinning, vilket minskar transporterna och utsläppen. Lägg till att effekten av ny motorteknik gjort att bränsleåtgången nästan halverats så förstår man trots allt att bränsleåtgången minskas med över 30 procent, säger Reimer och berättar att under 2013 planerar Falu Energi & Vatten byte av ytterligare två sidlastare:

- Vi får se om vi kan nå ännu längre med dessa bilar och ta ytterligare steg mot vår vision att köra sopbil helt utan att släppa ut koldioxid.

 

Fakta om Elhybriden

Effekter: Främst förbättrad innerstads- och arbetsmiljö. Inga avgaser genereras vid tömning och stopp av bilen då dieselmotorn kan vara avslagen. Inget onödigt buller från motorn samt ökad säkerhet för personalen som slipper stiga ut i trafiken. 

Drift/energi: Laddas med koldioxidfri el-energi från våra egna vindkraftverk samt tankas med diesel för motordriften.

Bränsle: Driften för elhybriden ligger mellan 3 till 4 liter per mil, medan ordinarie bil drar cirka 7 liter per mil. Totalt en halverad förbrukning.

CO2-utsläpp: Minskar koldioxidutsläppet med mer än 30 %. Cirka 23 % kommer från den avslagna dieselmotorn vid tömning och stopp. Övriga procent kommer från effektivare dieselmotorteknik samt färre körda tonkilometer. 

Buller: Minskat buller motsvarande 1,5 timmes drifttid per dag. (Motsvarar den tid som bilen bedömts stå stilla under hämtning)

Vikt: Elhybriden väger 16,7 ton fulltankad inklusive personal och totalt 26 ton fullastad. Det innebär 9,3 tons lastkapacitet mot tidigare 4,5 ton. (fördubblad lastkapacitet)

Kostnadseffekt: Mer tid för tömning på grund av ökad lastkapacitet innebär färre vändor tillbaka till Falu Återvinning för omlastning eftersom dubbla mängden avfall kan hanteras. Det ger lägre bränsleåtgång och lägre kostnad.  Vi tankar dessutom egen vind-el på Falu Återvinning som kommer från våra egna vindkraftverk. Det ger i sin tur lägre energikostnad för den energi som förbrukas.

Kostnad: Inköp av elhybriden är strax över 2,5 miljoner kronor.

Avfallsavgiften: Påverkas inte negativt. Elhybridsprojektet är inte kostnadsdrivande, utan istället uppstår ett visst utrymme för täckning av andra kostnadsökningar.