Sök

Explosion i pelletslager på regementet

På söndagskvällen skedde en explosion i pelletslagret vid panncentralen på regementet.

Det var vid transportören från pelletslager till bägge pannorna som explosionen ägde rum.

Inga personer skadades. Byggnaden fick däremot omfattande skador.

Just nu pågår eftersläckningsarbete av glödbränder.

- Vi jobbar med att säkra upp anläggningen och få bort glödande pellets, säger fjärrvärmechefen Bengt Östling. Exakt vad som orsakade explosion vet vi inte idag men vi ska utreda detta.

Våra fjärrvärmekunder drabbas inte av detta då värme och tryck på nätet fortsätter med ordinarie drift vid kraftvärmeverken på Ingarvet och uppstart av reservanläggningar.

Panncentralen vid regementet används som komplement vid kallare temperaturer.