Sök

Extrainsatt flygning med helikopter för besiktning av elledningar

Efter stormar är det risk för att det finns träd eller grenar som lutar in mot elledningarna. Dessa kan orsaka strömavbrott.

Många ledningar är numera isolerade så strömförsörjningen fungerar även om det ligger ett träd på ledningen. Men det är ändå viktigt att vi plockar bort dessa så de inte ligger och nöter på ledningen och orsakar strömavbrott.

Efter stormen den 29 september, behöver vi nu göra en extrainsatt besiktning. Denna kommer att genomföras den 7 oktober och sker med en miljöanpassad och mer tystgående helikopter. Tänk på att flygningen ändå kan störa hästar och andra djur.

Besiktningen beräknas vara klar under dagen.

Vi lägger ut information på Facebook och meddelar lokalradions trafikinformation.

Vid frågor kontakta Stefan Yngvesson, 023-77 49 65