Sök

Falu Elnät tänker inte höja priserna

Det kommunägda företaget Falu Elnät, dotterbolag till Falu Energi & Vatten, är ett av de företag som överklagat Energimarknadsinspektionens, EI, beslut angående intäktsramarna. – Men vi kommer inte att höja våra priser på grund av domen, säger Per Dahlberg, elnätschef.

Intäktsramarna bestämmer den totala intäkten som ett elnätsföretag får ta ut av sina kunder under en period av 4 år. Den första perioden är 2012-2015.
– Det var vissa delar i modellen vi tyckte var fel och som dessutom infördes väldigt sent. Det gjorde att vi fick en beslutad ram som var lägre än vi önskade. Det kan hindra oss i vårt arbete med att utveckla ett tryggt och säkert elnät, säger Per.

87 av Sveriges cirka 170 elnätsföretag överklagade intäktsramarna som EI fattade beslut om under hösten 2011. I går föll Förvaltningsrättens domar i målen och elnätsföretagen fick rätt i sina överklaganden.
– Men som sagt, vi kommer inte att retroaktivt belasta våra kunder med oskäliga höjningar under de två år som återstår av reglerperioden. Inför 2014 har vi istället valt att göra mycket små prisjusteringar och samtliga större kunder med effektabonnemang får oförändrade priser, säger Per och fortsätter:
– Att vi skulle genomföra några extrema höjningar som det på vissa håll redan flaggats för ser vi som helt orimligt. Eftersom man inte kan byta elnätsföretag så känner vi ett extra stort ansvar gentemot våra kunder för att elleveransen ska uppfattas som prisvärd.

I intäktsramen bakas företagens samtliga intäkter samman - dels från alla abonnemang, men också från de anslutningsavgifter som nya kunder betalar.
– Vi gör väldigt mycket investeringar i elnätet, främst för att förhindra framtida elavbrott, men också för att minska våra underhållskostnader. Dessutom byggs det nytt i form av villaområden, köpcentrum och elproduktion som ansluts till nätet i form av nya vindkraftverk. Allt behöver el för att fungera.
– Intäktsramen är ett tak som vi inte får överskrida. Vi klarar av att ligga långt under taket och ändå uppnå vår ägares krav på avkastning. Förklaringen är en effektiv organisation, kompetent personal och samarbeten med bland annat Borlänge Energi kring beredskap och systemfrågor, avslutar Per.

EI har i ett pressmeddelande uttalat att domarna kommer överklagas.