Sök

Falu Energi & Vatten klättrar i Nils Holgersson

Från plats 210 till 74 på åtta år. Falu Energi & Vatten fortsätter att förbättra sin placering i Nils Holgersson-undersökningen.

– Vår målsättning sedan 2005, att klättra fem placeringar per år, har vi klarat med råge. 2013 tog vi bara en placering, men det känns ändå mycket bra, speciellt att vi kan fortsätta klättra uppåt eftersom det blir tuffare och tuffare ju närmare toppen vi kommer, säger Per Dalberg, vice vd för Falu Energi & Vatten.

Viktig måttstock
Prisundersökningen Nils Holgersson ger energiföretag en fingervisning kring hur prisjusteringarna slår och är en viktig måttstock för att jämföra kostnadsutvecklingen i Sverige. Rapporten bygger på en undersökning där ett påhittat flerbostadshus med femton lägenheter ”flyttas” mellan landets olika kommuner. Den visar och jämför kostnader för avfall, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Stora investeringar
I jämförelse med 2012 års undersökning har snittkostnad för en lägenhet på 67 kvadratmeter i Falun har ökat med sextio kronor. Från 1 623 kronor till 1 683 kronor i månaden.
– Vi ökade priset något för de flesta nyttigheter inför 2013, men till exempel avfallspriser var oförändrade. Anledningen till de ökade priserna är att vi gör stora investeringar för att ytterligare förbättra leveranskvaliteten, säger Per Dahlberg och ger exempel:
– Vädersäkring av elnätet genom att gräva ned ledningar i marken och bygget av vatten- och fjärrvärmeledningar mellan Falun och Borlänge. Att vi ändå klättrar uppåt visar att vi trots stora investeringar faktiskt har lägre prisökning än andra energiföretag.

Mål att hamna på plats 50
Att nå en topp-placering i Nils Holgersson-undersökning är inget som Falu Energi& Vatten siktar på. Det långsiktiga målet är att hamna på plats 50 i Sverige.
– Det viktiga är att vara kostnadsmedvetna utifrån de förutsättningar vi har och att säkerställa våra system genom kloka investeringar. Vi jobbar alla utifrån olika förutsättningar. Vårt verksamhetsområde, Falu kommun, är stort till ytan med mycket landsbygd. Det betyder långa elledningar och till exempel längre körsträckor för att hämta avfall. Vi har också ett område med sämre tillgång av billig spillvärme. Placering 50 är ett rimligt mål för att vi ska vara attraktiva för våra kunder, göra det underhåll som behövs och samtidigt utveckla bolaget för framtida utmaningar.

Ökade krav på leveranssäkerhet
Den närmaste framtiden kommer att föra med sig flera utmaningar. Ökade krav på leveranssäkerhet innebär fortsatta investeringar för moderna anläggningar.
– Utmaningen ligger i att hitta smarta energisystem. Vi vill kunna utnyttja våra anläggningar optimalt och använda den energi vi producerar så mycket som möjligt. Ett exempel på det är att producera el och kyla till en datahall. När energin sedan gjort nytta i hallen tas den tillbaka som värme i fjärrvärmesystemet.

Nils Holgersson-gruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna, har gett ut rapporten sedan 1996. Uppgifterna kommer från respektive kommuns tekniska kontor, energi- eller elföretag, Energimarknadsinspektionen och Statistiska centralbyrån.

 

Lägsta, Faluns och högsta kostnaderna i Nils Holgersson-rapporten
Placering  Kommun  Kostnad för lägenhet på 67 kvm
1)  Luleå    1 258 kronor per månad
74)  Falun 1 683 kronor per månad*
290)  Tanum  2 169 kronor per månad

* Under 2012 var kostnaden 1 623 kronor per månad.

Medelkostnad i Sverige är 1 777 kronor per månad och ger placering 139 i Nils Holgersson-rapporten 2013.

Du kan läsa mer om prisjämförelserna på www.nilsholgersson.nu