Sök

Faluns fjärrvärmepriser får godkänt.

Vi är nu medlemmar i Prisdialogen som är en modell för prövning av ändringar i fjärrvärmepriser.

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tillsammans tagit fram Prisdialogen. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadskomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring för fjärrvärme och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

- För oss är det viktigt att ha nöjda kunder. Genom medlemskap i Prisdialogen stärks kundens ställning och kundrepresentanter ges möjlighet att påverka utvecklingen av fjärrvärmen och våra priser, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef.

Prisdialogen bygger på lokala dialoger och en central prövning av den lokala prisändringsmodellen. Den innehåller prisförändring för kommande år och en prognos för de därpå följande två åren samt företagets prispolicy och de faktorer som ligger till grund för prisändringar. Prismodellen ska också hjälpa kunden att se ekonomiska och miljömässiga skäl till att använda fjärrvärme så effektivt som  möjligt.

- Det här innebär att vi är bättre på att förklara våra prisförändringar i god tid och ge en prognos för de kommande två åren. Prisdialogen är ett skydd mot kraftiga prisökningar, säger Bengt Östling.

- Samrådsprocessen genomförs sedan varje år och Prisdialogens styrelse beviljar oss fortsatt medlemskap under förutsättning att vi, som leverantör, och kunderna är överens, fortsätter Bengt Östling.