Sök

Fjärravlästa vattenmätare testas

– Under hösten kommer vi att testa möjligheten med att fjärravläsa kundernas vattenmätare. Det berättar Krister Wilhelmsson vid mätargruppen på Falu Energi & Vatten.

Pilotprojektet kommer att testas på 50 fastigheter och efter utvärdering kan det bli aktuellt med flera.
– Om försöket slår väl ut kommer vi att successivt byta ut de gamla vattenmätarna, säger Krister.

Fördelen med fjärravlästa mätare är att kunden betalar för det vatten man förbrukar, ingen beräknad förbrukning som det är i dag.

Tror du att fjärrmätare kan minska vattenförbrukningen i hushållen?
 – Ja, det tror jag faktiskt. Det blir nog samma effekt som när vi installerade fjärravlästa elmätare, då såg folk hur mycket de förbrukade och tänkte till före.

Den teknik bolaget provar fungerar så att signalerna går via elmätaren och då gäller det att modellerna matchar varandra.
– Just nu är det så. Hur tekniken ser ut framöver och vilken lösning vi väljer ser vi först efter utvärderingen i vår, avslutar Krister.

 

Fakta/Fyll i ditt avläsningskort på webben
I väntans tider på de nya vattenmätarna kan du fylla i ditt avläsningskort på vår webbplats.

Klicka här och läs mer om hur du enkel fyller i dina siffror.