Sök

Fjärrvärmeledningen klar för provdrift

Under vecka 46 genomfördes sista svetsningen på fjärrvärmeledningen mellan Falun och Borlänge och under måndagen pumpades den första värmen mellan de två städerna.

I snart ett och ett halvt år har arbetet med att knyta ihop de två städernas fjärrvärmenät pågått och nu är det färdigställt.

Det som nu är kvar av arbetet är återställning efter ledningsgatan och intrimning av de två pumpstationerna som byggts för att hjälpa vattnet på traven på dess väg mellan städerna.

– Vi räknar med att arbetet med att trimma in ledningen och få den att fungera som det är tänkt kommer att pågå under hela säsongen, säger Mathias Bjurman, produktionschef för fjärrvärmeledningen i det gemensamma bolaget Grundledningen HB.

Läs mer om projektet Fjärrvärmeledning Borlänge-Falun.