Sök

Fjärrvärmepris 2015 får godkänt

Under våren har kundrepresentanter för fastighetsägare i Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö och fjärrvärmeleverantören Falu Energi & Vatten enats om prisutvecklingen under närmaste åren. Nu har överenskommelsen godkänts av Prisdialogens styrelse och Falu Energi & Vatten fått förlängt medlemskap i Prisdialogen för 2015.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen.

Falu Energi & Vatten använder sig av kostnadsbaserad prissättning. Det innebär att kunden betalar de kostnader som leverantören har för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme.

– Vi ska ständigt jobba med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Priset sätts inte utifrån kundens alternativkostnad, men målet är att fjärrvärmen alltid ska vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef.

2015 justeras fjärrvärmepriset i Falun i snitt med 1,9 % och för 2016 får justeringen vara maximalt 1,5 %. För en lägenhet innebär detta en kostnadsökning med cirka 20 kr/månad och för en villa 22 kr/månad.

Jämfört med Sverige i stort har fjärrvärmepriset i Falun haft en mycket låg prisutveckling. I den så kallade Nils Holgerson-undersökningen har Falun gått från plats 170 (år 2005) till plats 32 (år 2014). Under de senaste sex åren har fjärrvärmepriset justerat vartannat år med i snitt 1,1 % per år, vilket är något lägre än den allmänna prisutvecklingen i samhället.  

Fjärrvärmen i Falun står sig också mycket väl när man jämför olika leverantörer utifrån miljöperspektiv, med mycket låga koldioxid utsläpp och en resurseffektivitet bland de 10 bästa i Sverige.

– Ofta jämförs bara pris mellan Sveriges kommuner. Det är viktigt att det sätts ett perspektiv till i fokus, nämligen miljön. Resurseffektivitet och klimatpåverkan är avgörande för våra barn och barnbarns framtid. Fjärrvärmen är den mest prisvärda och miljövänliga uppvärmningsformen i Falun, och det är viktigt med stort kundengagemang i Prisdialogen för att göra fjärrvärmen i Falun ännu bättre, säger Bengt Östling.