Sök

Fjärrvärmepris 2017 får godkänt

Falu Energi & Vatten har sedan hösten 2012 genomfört en årlig prisdialog med representanter för lokala fastighetsbolag och Villaägarna. Nu har Prisdialogens styrelse godkänt överenskommelsen om fjärrvärmepriset för 2017 och beviljat fortsatt medlemskap.

– Det är viktigt för oss att ha nöjda kunder som känner att de är delaktiga i utvecklingen av fjärrvärme och kan påverka vår prissättning. Dessutom är det utvecklande för oss att ha en nära dialog med våra kunder, säger marknadschefen Per Magnusson.

Förra årets dialog resulterade i oförändrat pris då deltagarna valde att avvakta och se hur omvärldsfaktorer, såsom el- och bränslepriser, skulle påverka fjärrvärmepriset. Till 2017 görs en prisjustering på i snitt +1 procent för Falun, vilket motsvarar cirka 9 kronor per månad för en lägenhet och cirka 15 kronor per månad för en villa.

För Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö justeras priset med i snitt +0,5 procent. Det innebär att de får en lägre prisförändring än sagt i förra årets överenskommelse. Sett över två år blir prisjusteringen mindre än det ursprungliga förslaget för alla kunderna.

De kunder som deltagit i Prisdialogen har även fått ökad inblick i fjärrvärmens betydelse för miljön, Faluns energisystem och framtida planer på samarbete och utveckling.
– Falun och Borlänge har kopplats ihop med en stor fjärrvärmeledning mellan städerna. Nu jobbar vi på att effektivisera produktionen ytterligare och att utveckla samarbetet mellan energibolagen och lokala industrier, säger marknadschefen Per Magnusson.
– Förutom fokus på pris så är vi väldigt måna om miljön i vårt dagliga arbete och vid investeringar. Genom att använda vår fjärrvärme kan man känna sig nöjd med att värmen även bidrar till fossilfri elproduktion och minskar utsläppen av koldioxid, avslutar Per Magnusson.

Klicka här för att läsa mer om den lokala Prisdialogen.

Hemsidan för Prisdialogen når du genom att klicka här .