Sök

Första delen av FalunBorlänge H2O klar

Nu är den första delen av Livsmedelsverkets studie, FalunBorlänge H2O, klar. Studien ska ge bättre kunskap om stora förändringar i dricksvattenproduktionen påverkar konsumenternas hälsa.

Det är en av de största studierna någonsin om dricksvatten och hälsa i Sverige. Fler kommuner i Sverige ingår, precis som Falu kommun och Borlänge kommun.  

Viktig kunskap
Syftet med studien är att ge oss bättre kunskap om hur vi kan producera och distribuera ett så säkert dricksvatten som möjligt för de förhållanden som råder i Sverige. Det är mycket viktig kunskap för hela landet, både när det gäller att tillhandahålla dricksvatten i normalsituationer, men även för att undvika kriser.

Landets kommuner arbetar hårt med att planera för en fortsatt säker dricksvattenförsörjning. Det saknas bra underlag till dessa utvärderingar eftersom få undersökningar har gjorts i Sverige. Resultaten från studien kommer att vara en del av det underlag som landets kommuner behöver.

Under hösten 2012 påbörjade Livsmedelsverket delstudien, FalunBorlänge H2O. Studie ska pågå i totalt totalt 24 månader, uppdelat på två perioder under 2013 och 2015.

Följ utvecklingen
Vill du läsa mer om Livsmedelsverkets H2O-studier eller följa utvecklingen av FalunBorlänge H2O klickar du på länkarna:

Livsmedelsverket

FalunBorlänge H2O på Facebook