Sök

Fortsatt buller vid markarbeten

Det har tagit längre tid än beräknat att göra klart markområdet intill Västermalmsverket. Bullret kommer tyvärr att fortsätta ytterligare en tid.

Vi har tidigare gått ut med information kring arbetet som pågår med att göra klart området intill kraftvärmeverket på Ingarvet. Buller uppstår när vi genomför schakt- och fyllningsarbete för det nya verksamhetsområdet.

På grund av att vi stött på mer berg än planerat och att berget på området är mycket svårhanterligt så har tiden för sprängningsarbeten dragit ut på tiden. Vi bedömer nu att sprängningsarbetet kommer avslutas under september månad.

Vi försöker så långt det är möjligt att utföra de mest bullrande aktiviteterna så långt från bostadsbebyggelsen som möjligt. Arbetet utförs under dagtid, måndag-torsdag mellan 06.30 och 16.00 och fredag 06.30-13.00.

Vi ber om åter om ursäkt för eventuella olägenheter och hoppas på ytterligare lite tålamod.

Har du frågor om arbetet? Kontakta vår byggledare Håkan Syrjä på 070-319 79 94 eller projektledare Sofie Bergsten 023-77 49 71.