Sök

”Hård kritik efter byte av leverantör”

I våras gjorde vi klart med en ny leverantör av biobränsle (flis) till vårt kraftvärmeverk, Västermalmsverket, i Falun. Lokalmedia har uppmärksammat händelsen och beskrivit bilden av att förändringen i värsta fall kan slå ut lokala entreprenörer. Vi vill ge er ännu mer fakta kring hur vi arbetar.

Våra kraftvärmeverk eldas till 100 procent av miljövänligt bränsle. Bränslet tas inom en radie av 10 mil från Falun och består till största delen av bark, flis och spån.

Den nya leverantören, Sveaskog, kommer att leverera 20 procent av den totala mängden biobränsle som används vid Västermalmsverket. Resterande bränsle får verket från Weda Skog/Bergkvist-Insjön, eget returträ från återvinningscentraler och mindre lokala leverantörer.
– Vi tar emot cirka 70 procent från samarbetet mellan Weda Skog och Bergkvist-Insjön. Där har vi ett gott samarbete sedan flera år och det har inneburit att vi kunnat korta ner det totala transportavståndet avsevärt. Vi har skapat ett smart schema för logistiken där våra transporter ligger i snitt på cirka 6 mil från Falun, berättar Bengt Östling som är affärsområdeschef för Fjärrvärme.

En del av kritiken består i att Sveaskogs biobränsle (20 procent av den totala mängden bränsle) inte ska vara lokalproducerad. Stämmer det?
– Nej, det stämmer inte. Sveaskog har mycket skog som ligger i en tio mils radie kring Falun. De har skog i bland annat kommuner som Avesta, Hedemora, Mora, Älvdalen och Rättvik. De har även större arealer i Hofors och Sandviken.
– Det som kanske inte kom fram i lokalmedia är att alla som säljer biobränsle arbetar för att minimera transporter. Leverantörerna gör bytesaffärer sinsemellan för att korta ner avstånd. Det är deras sätt att få ihop en affär och lönsamhet. Transporter kostar mycket pengar och vi vill alla optimera dem för att minska kostnader och miljöbelastning.

Vi har en råvarustrategi som sträcker sig några år framåt. Vad innebär den?
– Att vi jobbar kontinuerligt med att säkra tillgången på råvara till en låg kostnad. Det är vår enskilt största kostnad.
– För vår konkurrenskraft på el-, värme- och pelletsmarknaden är det avgörande att vi gör allt för att pressa kostnader så att våra priser kan bli så låga som möjligt. Det innebär att vi kontinuerligt följer råvarumarknaden och konkurrensutsätter inköp. Alla våra leverantörer ska uppfylla tuffa miljö- och kvalitétskrav.

Hur passar Sveaskog in i strategin?
– Väldigt bra. Företaget driver ett långsiktigt miljöarbete i skogsbruket och är i dag den enda leverantören som till 100 procent kan leverera FSC-certifierat biobränsle. Det är också ett av kriterierna för vår märkning av fjärrvärme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Ska våra kunder känna oro över att vi lämnar vårt miljötänk genom bytet av leverantör?
– Nej, inte alls. Vi söker prisvärda leverantörer, men de ska också passa in i vår strategi, miljöprofil och energisystemtänk.

Kan vi säga att biobränslet är lokalproducerat även i fortsättningen?
– Ja.

Hur jobbar vi för att kunna säkerställa det?
– Det sker i en nära dialog med alla våra leverantörer.

Det är en väldigt besviken tidigare leverantör som lokalmedia pratat med. Deras rädsla är att förändringen i värsta fall kan slå ut lokala entreprenörer som kört bränslet till kraftvärmeverket. Vad svarar du på det?
– Vi värnar naturligtvis lokala entreprenörer, men leverantörsbytet innebär inte med automatik att en lokal entreprenörer blir utan uppdrag. Det är fortfarande samma mängd råvara som ska tas fram till vår anläggning.
– Men visst, det kan innebära att entreprenören får byta uppdragsgivare. Det i sin tur kan leda till nya kontakter som ger en växande verksamhet och nya möjligheter.

Klicka här för att läsa artiklarna på DT.se (Dalarnas Tidningar)