Sök
Handelsbankens Anders Forsgren (till höger) med kontorets senaste tillskott - en elbil. Bengt Gustafsson från Falu Energi & Vatten lämnar över nycklarna.

Handelsbanken i Falun satsar på elbil

När hösten gjorde entré i Falun var det dags för Falu Energi & Vattens sjätte elbil att byta garage. Idag körs bilen av Handelsbanken i Falun.

Falu Energi & Vatten äger sex elbilar. Tre av dem används i den egna verksamheten för att minska de totala utsläppen från arbetsfordonen. De övriga tre elbilarna används för sponsring eller leasas av företag och organisationer som vill få en miljö- och klimatmedveten prägel på sina verksamheter.

- Skälet till att vi väljer en elbil som tjänstebil för alla våra medarbetare är att den ligger i linje med vår miljöpolicy. Under den tid vi har haft elbilen har vi verkligen fått positiva kundreaktioner, de gillar vad de ser. Sedan skadar det ju inte att vi också blir mer "synliga i kommunen", berättar Anders Forsgren, bankdirektör vid Handelsbanken i Falun. 

Redan efter en månad hos banken är elbilens körschema fullbokat.
- Vi använder elbilen till alla typer av kundbesök. Allt från att träffa företagskunder och vissa privatkunder, till att besikta eller värdera våra kunders belånade fastigheter. Det som känns extra bra är den enormt fina responsen vi har fått från våra kunder. I nio av tio fall är elbilen det första samtalsämnet som kommer upp vid våra besök. "Vad är det du åker, får man prova den?" frågar många och det blir en dörröppnare som också visar att vi tar ett miljöansvar.

Just nu används elbilen till kontorets tjänsteresor inom verksamhetsområdet. Främst på grund av att bilen har en begränsad körsträcka. Anders Forsgren ser dock en framtid med elbil för alla former av resor, både kortare och längre. 
- Förutom kontorets elbil har jag själv en dieseldriven tjänstebil på grund av att jag ibland är i behov att förflytta mig längre sträckor. Om fler företag och organisationer ser nyttan med elbilen så finns möjligheterna för ännu bättre laddinfrastruktur, säger han och tillägger:
- Större synlighet kombinerat med ett bra miljöval är två viktiga anledningar till att vi väljer en elbil. Sedan får vi inte glömma att det dessutom ger oss kostnadsbesparingar samt möjligheter att få köra en bil som går på lokalt producerad vindkraft. 

Bengt Gustafsson är VD på Falu Energi & Vatten och han ser det som viktigt att företag och organisationer vågar testa ny teknik.
- Det är fantastiskt roligt att Handelsbanken valt att köra elbil. Säkert den första banken i Sverige, ja kanske i världen, säger han.
- Det är angeläget att företag och organisationer går före och på ett konkret sätt visar att man är villig att ta ett ansvar för ett hållbart samhälle som våra barn och barnbarn ska växa upp i.