Sök

Byanät för bredband i världsklass

Seminariet är kostnadsfritt och behandlar hur man skall gå tillväga för att anlägga ett byanät.

Inbjudan till seminarium

När: tisdagen den 31 maj 2011, Kl: 18.30
Var: Teknikdalens Hörsal, Forskargatan 3, Borlänge

För att vår bygd skall vara attraktiv för nuvarande och framtida invånare och näringsliv är tillgänglighet till bredband med tillräcklig kapacitet en förutsättning. Utbyggnaden av fibernät i våra kommuner är en komplex process, som oftast kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Seminariet som är kostnadsfritt kommer att ge kunskap och insikt om hur man skall gå tillväga för att anlägga ett byanät och vilka rekommendationer och krav som finns. Vidare ger den insikt om vilka kostnader som kan tänkas uppkomma och olika finansieringsalternativ för att nå målen i den nationella bredbandsstrategin.

 Program

 • Välkomna

 • Nuläge kring bredbandsutvecklingen i Falun/Borlänge

 • Affärsmodeller för byalag och andra grupper

 • Etablera och genomföra byggprojektet

 • Driva, äga och förvalta nätet

 • Sammanfattning och avslutning

Målgrupp
Kommuninvånare, företag, fastighetsägare och politiker

Arrangör
Borlänge Energi, Falu Stadsnät och Borlänge kommun hållbar samhällsutveckling i samarbete med Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges kommuner och Landsting samt Länsstyrelsen i Dalarna.

 Anmälan
Senast den 23 maj till Jon Pallin:

 Jon Pallin
jon.pallin@borlange-energi.se
Tel. 0243-731 81
Borlänge Energi stadsnät