Sök

Information till dig som betalar via plusgirot

Från och med 1 februari 2015 kommer vårt plusgironummer att upphöra.

Vi ber dig vänligen att i fortsättningen betala Falu Energi & Vattens fakturor via Bankgiro 5973-2453 enligt avin på fakturan.

Om du har plusgironumret förinställt i din internetbank måste du ändra till bankgironumret.

Vid frågor kontakta Maria Råsäter på ekonomiavdelningen, 023-77 46 01.