Sök

Invigning pumphus - Sveriges minsta museum

”Hallå där! Är’ä här man kan hämta vattn ur åa? Hallå, hallå… Hör han int’ va ja sägä? Är’ä här som man hämtar vatten?” ”Vafalls!? Vem är det som avbryter mitt tal? Vad är det för mänscha som inte har bättre förstånd än att avbryta denna högtidliga tillställning.”

Den högtidliga tillställningen är invigning av Pumphuset vid Johanneskyrkan på Garvaregatan. Tillsammans med doktor Bergman och en gumma från Elsborg flyttar vi oss tillbaka i tiden till mitten av 1800-talet.

Pumphuset har under sommaren restaurerats av Falu kommun och Falu Energi & Vatten. Faluns sista pumphus är troligen också Sveriges minsta museum.
 – Vi har bland annat tillverkat en vattenpump med gammal teknik, något som tidigare inte gjorts i modern tid. Bakgrunden är att vi vill berätta historien om Faluns vatten och bevara det sista pumphuset som finns kvar i staden, säger Reimer Pettersson, VA-chef på Falu Energi & Vatten.

Välkomna till invigning av Pumphuset, Garvaregatan, onsdag den 1 oktober kl 12