Sök

Kyla, snö och is försvårar sophämtningen

Våra sopbilschaufförer gör så gott de kan för att komma fram och tömma dina sopor, men ibland innebär väglaget en alltför stor risk för en tung sopbil, till exempel vid branta backar och där sopbilen kanske måste stanna och backa. På grund av väderomslag mellan varmt och kallt väder händer det även att kompostpåsar fryser fast i kärlet. Du kan hjälpa oss att hämta soporna på ett säkrare sätt.

Enkla tips för säkrare sophämtning

– Håll hämtningsvägen snöröjd, den plogade vägbredden ska vara tilltagen så att hämtningsfordon tar sig fram.

– Skotta undan snö och eventuella plogvallar mellan kärlet och gatan där sopbilen stannar.

– Sanda gärna runt kärlet.

– Blöta sopor kan frysa fast i kärlet vilket försvårar tömningen.

– Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det hjälper till att suga upp vätska.

– Använd påshållaren du fått. Den ventilerar kompostpåsen och fukten avdunstar.

– Låt påsen ligga ute och frysa till innan du lägger den i kärlet. Täck gärna över påsen med en hink för att skadedjur inte ska komma åt avfallet.

– Om matavfallet ändå fryser fast i kärlet, försök hacka loss påsarna med en spade eller kvast.

Tack för din hjälp!