Sök

Dags för julgransinsamling 15 januari

Den som har haft en naturgran inne under julen kan bekvämt skänka den till Falu Energi & Vattens julgransinsamling söndagen den 15 januari. Då samlar vi för femte gången in Falubornas julgranar som istället blir el och fjärrvärme till Ria-stugan.

Men julgranarna kan fortfarande göra nytta genom att bli till miljövänlig el och fjärrvärme vid Västermalmsverket. Granarna blir ett litet komplement till det ordinarie bränslet i kraftvärmeverken som är bark, granar, toppar och returträ från återvinningscentralen på Ingarvet.
Vi har ett ständigt miljötänk inom vår verksamhet. Julgransinsamlingen är en utveckling av tanken om återbruk och handlar om att omvandla energin i de uttjänta granarna till fjärrvärme och el som skänks till Ria-stugan. Det är ett exempel på hur man lätt kan göra skillnad för miljö och medmänniskor, säger Hanna Bergman, hållbarhetschef.

Falu Energi & Vatten använder bland annat sina hybridsopbilar för att samla in granarna som Faluborna lämnar vid sin infart eller utanför flerbostadshusens soprum. På så vis slipper var och en kallstarta bilen och åka iväg för att slänga sin gran. Det minskar utsläppen av koldioxid med 1,5 kilo per bil.

I Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö finns möjlighet att bidra till insamlingen genom att lämna sina granar i de containrar som är tillgängliga vid värmeverken under helgen.

Fakta/Julgransinsamlingen

Julgransinsamlingen har under åren 2013-2016 resulterat i fjärrvärme och el för 49 600 kronor till Ria-stugan.

Läs mer om julgransinsamlingen på fev.se/julgranar.