Sök

Julgransinsamling för tredje gången

Söndagen den 18 januari kommer Falu Energi & Vatten att genomföra julgrans-insamling i Falu stad för tredje gången. Liksom förra året kommer det att finnas containrar uppställda i Aspeboda, Bjursås, Enviken, Grycksbo, Sundborn, Svärdsjö och Vika.

Efter jul- och nyårshelgerna har tusentals granar runtom i kommunen gjort sitt som juldekoration. Men de kan fortfarande göra nytta genom att bli till miljövänlig el och fjärrvärme vid Västermalmsverket. Granarna blir ett litet komplement till det ordinarie bränslet i kraftvärmeverken som är bark, grenar, toppar och returträ från återvinningscentralen på Ingarvet.

Falu Energi & Vatten använder bland annat sina hybridsopbilar för att samla in granarna som Faluborna lämnar vid sin infart eller utanför flerbostadshusens soprum. På så vis slipper var och en kallstarta bilen och åka iväg för att slänga sin gran. Det minskar utsläppen av koldioxid med 1,5 kilo per bil.

 – Det är bekvämt att få granen hämtad. Och så är det bra att den blir till energi som går till Ria-stugan, säger Nils Gustafsson, boende i bostadsrättsföreningen Brandstegen, i kvarteret vid gamla brandstationen i Falun.

Julgransinsamlingen började som ett sätt att delta i den nationella kampanjen Vi Värmer Varandra som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme startade.

– Vi är väldigt glada över att man uppskattar hämtningen.  Vid det här laget tror jag att många känner till att granarna blir till miljövänlig värme som skänks till Ria-stugan, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef.

Vid kraftvärmeverket tillverkas även pellets som används som bränsle i värmeverken i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Därför erbjuds ytterligare sju platser i kommunen att bidra till insamlingen genom att lämna sina granar i de containrar som är tillgängliga under söndagen.

 

Mer information finns på www.fev.se/julgranar.

 

Fakta/Julgransinsamlingen

I januari 2013 samlades 3 500 julgranar in, vilket resulterade i 10 500 kronor till Ria-stugan.

I januari 2014 samlades 5 100 julgranar in, vilket resulterade i 15 300 kronor till Ria-stugan.