Sök

Katastrof 2080

Katastrof 2080 är namnet på Falu Energi & Vattens nya skolprojekt för kommunens alla niondeklassare. Tillsammans med Teknikverkstan vill vi på ett inspirerande sätt berätta vad som händer om alla våra samhällsfunktioner slutar att fungera vid en katastrof.

Utgångspunkt i projektet

I början av november händer det som ingen trodde skulle hända. Ett kraftigt jordskalv som mäter 6,1 på Richterskalan drabbar Falu kommun. Skalvet slår ut elen och sliter sönder vatten- och värmeledningarna i staden. Även stadsnätets ledningar och mobiloperatörernas basstationer förstörs vilket släcker ner kommunikationen. Skalvet gör att vattenmassor väller in och raserar hus, gator, vägar, broar och järnvägen. Ljuset försvinner redan klockan fyra på eftermiddagen eftersom gatlamporna inte fungerar. De strömlösa sjukhusen är överfulla av sjuka och skadade människor. Tiden är knapp. Staden behöver hjälp nu. Elproduktionen måste komma igång, vindkraftverken byggas upp och fjärrvärmeverket fixas. De trasiga ledningarna måste hittas och lagas, vattnet måste renas, ledningarna tätas, soporna som flyter omkring måste hämtas in och tas omhand. Falun håller på att gå under. Katastrof 2080 är ett faktum.

Läs pressinformationen om Katastrof 2080 här.

SVT Gävle/Dala har gjort ett inslag om projektet här