Sök

Klart för fjärrvärmeledning mellan Falun och Borlänge

Nu är det klart att Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi får en gemensam fjärrvärmeledning mellan Falun och Borlänge.

Fjärrvärmeledningen kommer att samförläggas med den vattenledning som ska grävas mellan Falun och Borlänge.

– Tillsammans kan vi minska produktionskostnader och miljöbelastning. Jag tror och hoppas att det här är startskottet på ett större samarbete inom fjärrvärmeområdet. Genom att komplettera varandras resurser får vi en ökad konkurrenskraft, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef på Falu Energi & Vatten.

– Samarbetet innebär ett bättre utnyttjande av bolagens produktionsanläggningar och möjligheten att ta tillvara på ytterligare spillvärme från Stora Enso Kvarnsveden och SSAB Emea. Det innebär lägre kostnader för kommunerna, men den största vinnaren är miljön med minskade koldioxidutsläpp som följd av satsningen, säger Kerstin Rahm, styrelseordförande för Borlänge Energi.

Investeringen beräknas till 120 miljoner kronor och fördelas lika mellan parterna. Arbetet startar efter årsskiftet och planeras vara klart till hösten 2014.