Sök

Köp din el från Falu Energi & Vatten

Idag gav kommunfullmäktige i Falu kommun klartecken till att Falu Energi & Vatten startar elförsäljning.

Det är inte första gången som Falu Energi & Vatten startar elförsäljning, men bolaget har haft uppehåll under de år då man var största delägare i elhandelsföretaget Dala Kraft.
– Det känns helt rätt att återigen kunna sälja elenergi till våra kunder. Inte minst till kunder som genom att vara fjärrvärmekunder också bidrar till vår elproduktion i kraftvärmeverket, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef.

Viktig pusselbit i smart energisystem
Elen kommer i första hand att säljas till kunder i Falu kommun, men även andra som vill köpa Falu-producerad el kommer att kunna göra det. Elhandeln är en viktig pusselbit i Falu Energi & Vattens arbete med att bygga ett smart energisystem.
– Ett bättre nyttjande av kraftvärmeverket gör att vi kan producera mer el. Det i sin tur ger mer spillvärme som vi kan använda dels till värme på vintern, kyla på sommaren och nu även till att torka pellets med. Allt hänger ihop i ett smart energisystem i världsklass och grundar för ett hållbart klimat för våra barn och barnbarn, säger Bengt Östling.

100 procent förnyelsebar el
I dag producerar Falu Energi & Vatten cirka 100 GWh el, vilket räcker till kommunens alla lägenheter, alla fjärrvärmeanslutna villor samt ytterligare cirka 4 000 eluppvärmda villor. Elen är 100 procent förnyelsebar och kommer från vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi. Bolagets kraftvärmeverk, Västermalmsverket, är den största produktionsanläggningen och därefter kommer vind-, vatten- och biogasproducerad el.

Naturligt att vara kundens kontakt
En stor reform är på väg att genomföras för elmarknaden, Nordiska slutkundsmarknaden 2015. Reformen ska underlätta vardagen för elkunder genom att de enbart ska behöva kontakta en aktör när det gäller el - elhandlaren.
– Det känns därför naturligt att vi i framtiden även kommer att ha rollen som kundens kontakt när det gäller elfrågor. Vi har stått i startgroparna och nu kommer vi att dra igång nödvändiga aktiviteter för att starta elhandel i november. Vi kommer bland annat att rekrytera medarbetare för att stärka upp kundtjänsten, säger Per Magnusson, nytillträdd marknadschef och ansvarig för elhandelsaffären.