Sök

Kör försiktigt på Ingarvsvägen

Just nu förnyar vi vatten-, spill- och dagvattenledningar längs med Ingarvsvägen i Falun.

Arbetet startade den 18 augusti och beräknas vara klart till den sista oktober. Det är sträckan från korsningen vid Västermalmsvägen till Ryckepungsvägen som berörs av grävarbeten.

Vi kommer att genomföra punktinsatser på delar av sträckan. Vägen kommer att vara öppen under hela perioden, men begränsad.

För dig som ska besöka Falu återvinning (återvinningscentralen): välj infarten till Ingarvet via Slätta. Då undviker du sträckan helt. 

Sänk hastigheten, följ trafikskyltarna och kör försiktigt!