Sök
Falun Walk of Art

Kom och träffa oss på lördag

Falun Walk of Art och Träffa Falun är två evenemang som går av stapeln i helgen och där vi på Falu Energi & Vatten finns representerade.

Träffa Falun är ett kommungemensamt projekt genom Region Dalarna som syftar till att få fler människor att flytta till Falun och Dalarna. Under lördagen kommer vi att finnas till hands vid Folkets Hus och informera besökare tillsammans med ett antal andra företag och organisationer.

Konstverk av återvunnet material

Lördagen den 7 september markerar även starten för Falun Walk of Art där två av årets konstverk är skapade av återvunnet material från Falu återvinningscentral. Falun Walk of Art är ett samarbete mellan Falu kommun, Centrala stadsrum och Magasinet. Syftet med projektet är att lyfta fram konst och kreativa uttryck i stadsrummet och bidra till ett mer attraktivt och levande Falun.

Konstnärerna bakom verket på bilden heter Erik Vestman och Alkemist. Materialen
som ofta används i deras arbet är de oönskade, ratade och uttjänta. 

– Idén till att göra en skulptur på Faluån har grott hos mig i många år.
Ån har alltid fascinerat mig. Som en livsnerv genom staden. Tvätt, transport,
svalka och inte minst som kraft. Gestaltningen tog avstamp i tanken om hur en
organism/maskin som dväljdes i ån skulle se ut och kännas. Hur skulle den
förhålla sig till oss och hur skulle den förhålla sig till sitt element?
Platsen där skulpturen är tänkt att stå är även den viktig för helheten. I
utkanten av staden, där naturen börjar ta vid och människans lagar och regler
sätts ur spel, berättar Erik.

Från Falun

Det andra konstverket som byggs av material från Falu återvinningscentral är under
utveckling och kommer att färdigställas innan premiären på lördag. Konstnären
för detta verk är falubördige Vincent Skoglund. Hans konstverk kommer senare
att placeras permanent vid Falu återvinningscentral. Under Falu Walk of Art kan
detta konstverk ses längs med Gruvgatan.