Sök

Kundträff företag 7 och 8 november 2012

Vi har genomfört två träffar för våra kunder med företagstaxa för att informera om den nya Prismodellen, som börjar gälla år 2014, och Prisändringsdialogen som håller på att tas fram.

Den nya prismodellen syftar till att effektivisera fjärrvärmesystemet och att det ska löna sig bättre att använda fjärrvärmen resurseffektivt. Genom att tillsammans kapa höga förbrukningstoppar på vintern så kan produktionskostnaderna hållas nere och därigenom också priset på fjärrvärme.

I april 2013 har de nya mätarna suttit uppe i ett år. Då kan vi analysera förbrukningsstatistik och se hur den nya prismodellen påverkar var och en.

Läs dokument om Prisändringsmodell och Prisändringsdialog.