Sök

Närmare och enklare återvinning

Avfallsmängderna i Falun och resten av landet behöver minska. Undersökningar har visat att uppemot 40-50 procent i den brännbara sop-påsen innehåller förpackningar som bränns upp istället för att återvinnas. Nu vill vi hjälpa Faluborna till bättre och smidigare sopsortering genom kvartersnära återvinning.

– Det är ett testprojekt som vi genomför i fem olika bostadsområden i Falun, både flerfamiljshus och villor. Tanken är att komma närmare hemmet och göra det lättare för Faluborna att sortera sina sopor och framför allt förpackningar, berättar Hanna Bergman, återvinningschef. Går det bra så hoppas vi kunna erbjuda fler områden samma förutsättningar.

Ökad service och bättre återvinning

Gemensamma insamlingsbehållare för Brännbart, Kompost samt Metall-, Plast-, Glas- och Plastförpackningar ställs upp i nära anslutning till fastigheterna. Där kan Faluborna enkelt sortera ut sina hushållssopor och även förpackningar. Det gör att de slipper åka till återvinningsstationen som oftast ligger flera kilometer bort. De nuvarande återvinningsstationerna som finns vid matbutiker och bensinstationer drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Det gör att Falu Energi & Vatten inte kan påverka dess placering eller hur ofta de töms.

– Med kvartersnära återvinning slipper de boende även rulla ut sina sopkärl och hålla koll på vilken dag som sopbilen kommer. De gemensamma behållarna står ju på plats hela tiden. Vi har fått övervägande positiva kommentarer om projektet och det blir mycket spännande att se resultatet, fortsätter Hanna Bergman.

En mer hållbar och attraktiv kommun 

Projektet med kvartersnära återvinning pågår under sex månader och de boende betalar jämförbar avgift som vid vanlig sophämtning. Under tiden genomförs enstaka stickprov av det insamlade materialet. Det gör att Falu Energi & Vatten kan få en bild av hur systemet fungerar.

– Det är en satsning som skapar förutsättningar för en mer hållbar och därmed attraktivare kommun. För bostadsföreningar och fastighetsägare ger det i längden minskade kostnader för sophanteringen samtidigt som det ger en utökad service, avslutar Hanna Bergman.

Kvartersnära återvinning fungerar för mindre grupper med 15-20 hushåll som delar på gemensamma behållare, men även för flerbostadshus med uppemot flera hundra hushåll. Totalt deltar cirka 380 hushåll i testprojektet och omfattar både villor och flerbostadshus.

Läs vad media rapporterar 

Dala-Demokraten