Sök
Vatten- och fjärrvärmeledning Borlänge-Falun

Nu har vi passerat kommungränsen

Arbetet med att koppla ihop Borlänge och Falun med vatten- och fjärrvärmeledningar har kommit så långt att kommungränsen mellan Borlänge och Falun har passerats.

– Hittills har några kilometer med ledningar lagts i schakt genom skogen mellan Domnarvet och Fågelmyra. Sträckan närmast Fågelmyra har inneburit en hel del sprängning, men under sommaren har ledningar kunnat placeras i schaktet, säger Johan Brossberg, fjärrvärmechef på Borlänge Energi.

Vid Sörbo i Aspeboda har skyddsrör lagts under vägen och ledning placerats ut över fältet.

Under hösten kommer det, parallellt med arbetet genom Aspeboda, att grävas från Främby mot Tallen för fjärrvärmeledningen. Vid Tallen kommer fjärrvärme-ledningen vika av från vattenledningen som istället fortsätter mot Pilbo. De boende i Pilbo har fått information om att sprängning kommer att påbörjas vecka 35.

I Borlänge pågår arbete med vattenledningen vid Domnarvsrondellen, mot bron.

– Genom att bygga ihop våra fjärrvärmenät så ökar vi flexibiliteten, höjer driftsäkerheten och minskar produktionskostnaden, säger Johan Brossberg.

Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten samarbetar med produktionsplanering och drift av fjärrvärmeledningen i det gemensamma handelsbolaget Grundningen HB.

– För fjärrvärmesamarbetet investeras 117 miljoner kronor vilket vi räknar med att ha tjänat in på 7-11 år genom samordningsvinster på ca 15 miljoner kronor per år, berättar Bengt Östling, fjärrvärmechef på Falu Energi & Vatten.

Genom ständig optimering av produktion utnyttjar de ihopkopplade energisystemen den anläggning där produktionskostnaden är lägst och har lägst miljöpåverkan. I Borlänge används avfall för produktion av el och värme, pappers- och stålindustrin bidrar med spill- och restvärme. I Falun produceras el, värme, kyla och pellets från biobränslen.