Sök

Ledningsarbete på Västermalmsvägen

Från och med måndagen den 10 augusti förbättrar vi vattenledningar på Västermalmsvägen (Ingarvet) i Falun.

– Arbetet kommer att pågå i cirka 4 veckor. Det kan gå snabbare också om jobbet flyter på, säger Johannes Månström, projektledare på Vatten.

Vägen delvis avstängd
Arbetet innebär att vi kommer gräva upp vägavsnitt, som i sin tur påverkar framkomligheten.
– Ledningen ligger placerad mot mitten av vägbanan, så vi kan inte undvika att använda en del av den. Men vägen kommer att vara öppen för trafik hela perioden, berättar Johannes.