Sök

Lokal prisdialog är bra enligt Ei

Falu Energi & Vatten har varit medlemmar i Prisdialogen sedan starten 2013. Nu har Energimarknadsinspektionen utvärderat systemet i en slutrapport och kommit fram till att Prisdialogen är tillräcklig för att stärka kundernas position på fjärrvärmemarknaden.

Även Prisdialogens styrelse har genomfört en utvärdering av samrådsmodellen Prisdialogen. De har kommit fram till att fem fokusområden är viktiga för Prisdialogens framtida utveckling.

Falu Energi & Vattens samrådsprocess nämns i Prisdialogens utvärdering som ett positivt exempel på kundpåverkan där såväl pris som miljöpåverkan diskuteras. Även deltagandet av småhuskunder som kundrepresentanter vid samtalen i Falun omnämns. Genom att representanter från lokala fastighetsbolag och Villaägarna bjuds in har kunderna kunnat påverka priset. De inblandade har även fått ökad inblick i fjärrvärmens betydelse för miljön och i Faluns energisystem.

  • Kundernas påverkan och stärkta ställning behöver lyftas fram genom förtydligande om samverkan och dialog.
  • Den lokala informations- och kunskapsspridningen kring den lokala samrådsprocessens överenskommelse behöver nå ut till alla fjärrvärmekunder.
  • Tydlighet i prisändringen och prisprognoser så att kunderna lättare kan förstå vad som påverkar priset.
  • Energieffektiviseringarnas miljö- och prispåverkan önskar kunderna få ökad förståelse för.
  • Dialog med småhuskunder bör ingå i Prisdialogen vilket inte sker på alla orter.

Fakta om Prisdialogen
Prisdialogen är en modell för lokala samtal med informationsutbyte och diskussioner om fjärrvärmepriset. Den lokala överenskommelsen prövas sedan centralt av Prisdialogen. Modell startades av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme.

Följ länkarna för att läsa utvärderingarna
Energimarknadsinspektionens slutrapport, Utvärdering av branschinitiativet Prisdialogen.
Prisdialogens utvärdering, Prisdialogen gör skillnad.