Sök

Lokala energibolag i samarbete med Fortum

Fortum Distribution har skrivit avtal med Falu Energi & Vatten, Malungs elnät och Borlänge Energi. Avtalen gör att elnätskunderna snabbare kan få tillbaka strömmen om något fel inträffar. -Samarbetet innebär att vi i ett tidigt skede kan ge information till kunderna angående störningar på regionnätet och hur det drabbar oss, säger Jan Eriksson, driftchef på Falu Energi & Vatten

Fortum äger mycket av regionnätet, de större ledningarna med högre spänningsnivå, i Dalarna. Om ett fel inträffar på en regionledning eller i en större station så riskerar tusentals kunder att bli utan ström. Tack vare avtalen med tre lokala elnätsföretag, som trädde i kraft vid årsskiftet, kan avbrottstiden kortas avsevärt.

- Vi får lokal närvaro och även värdefull lokalkännedom. Personalen blir även våra ögon ute i fält och det är väldigt viktigt, säger Jimmy Mattsson på Fortum.

I området kring Falun, Borlänge och Malung finns flera stora turistorter, som Sälenfjällen och Falun med sin skidstadion där skid-VM kommer avgöras. Platser som både lockar mycket folk och är beroende av en trygg elförsörjning.

- Även om vi på Fortum inte äger lokalnätet i området så påverkar ett fel i vårt nät även kunder hos andra bolag. Man kan säga att elnätet är uppbyggt som ett träd. Går en stor gren sönder så dras även de mindre grenarna med i fallet, förklarar Jimmy Mattsson.

För de lokala bolagen så innebär avtalen en chans att bredda kompetensen och få delvis nya arbetsuppgifter.

- I och med att vi har den lokala kännedomen i omgivningarna kan vi snabbt komma på plats och åtgärda avbrottet, säger Jan Eriksson, driftchef på Falu Energi & Vatten. Att vår personal dessutom får bredda sin kompetens med kunskaper om regionnäten är ju väldigt positivt, avslutar Jan Eriksson.

Borlänge Energi har drygt 28 000 kunder, Falu Energi & Vatten drygt 30 000 kunder och Malungs Elnät cirka 14 500 kunder. Totalt får alltså nästan 75 000 hushåll en snabbare hjälp om något händer – och förhoppningsvis kortare strömavbrott.