Sök

Naturvårdsverket delar ut julklapp till Falu Energi & Vatten

Världens första klimatpositiva datacenter i Falun, EcoDataCenter, får 20 miljoner kronor från regeringens satsning Klimatklivet.

– Det är en fantastisk julklapp. Vi får ett erkännande från regeringshåll att vår idé är helt rätt i tiden. Datacenter kan vara Sveriges nya basindustri och det är viktigt att vi från början hanterar det rätt ur ett systemperspektiv. Precis som vi har tänkt göra i Falun, säger Per Dahlberg, vd för Falu Energi & Vatten.

Delas ut till lokala klimatinvesteringar
Det är regeringens myndighet för miljöfrågor, Naturvårdsverket, som delar ut totalt 270 miljoner kronor till lokala och konkreta klimatinvesteringar. Satsningen Klimatklivet handlar om att minska utsläppen av växthusgaser och öka farten i klimatarbetet.
– Stödet ges först och främst till de insatser som ger störst varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona. Vi tilldelas stödet för vårt arbete med att integrera ett datacenter i stadens lokala energisystem och på det sättet kunna återvinna spillvärmen, säger Per Dahlberg.

EcoDataCenter tar nästa steg
I dag kan ett enda datacenter dra mer el än en medelstor svensk stad och en stor del av värmeenergin från datacentret används aldrig. EcoDataCenter i Falun tar nästa steg. Energin från datacentret kommer att återanvändas genom att överskottsvärmen används i det lokala energisystemet. Det innebär att värmen från centrets servrar och IT-utrustning värmer Faluns bostäder via fjärrvärmenätet. Genom smart teknik kommer också den lokala elproduktionen i energisystemet att öka. 
– Investeringsstödet är viktigt för att vi ska ta nästa kliv. Det ger oss bra förutsättningar för att kunna fortsätta vårt arbete med att visa hur existerande teknik går att utveckla och i sin tur kan skapa nya möjligheter för ett bättre klimat, förklarar Per Dahlberg.

”Vi måste alla bidra”
Satsningen på Klimatklivet är också en viktig del i Paris-avtalet som innebär att världens länder ska arbeta för att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader. Paris-avtalet är till stor del beroende av lokala aktiviteter för ett bra genomslag globalt.
– Vi måste alla bidra med olika lösningar för att skapa ett hållbart samhälle. Det går inte att bara optimera enskilda delar, utan den stora utmaningen är att skapa en symbios mellan datacentret, energiproduktionen och våra bostäder, avslutar Per Dahlberg.

Läs mer om EcoDataCenter.