Sök

Nedfallet av aska påverkar inte Faluns dricksvatten

Med anledning av skogsbranden i Västmanland och brandrök med nedfall av aska som påverkat Falun med omnejd de senaste dagarna har det kommit in frågor kring påverkan av ytvattentäkten i Rogsjön.

– Jag kan lugna eventuellt oroliga med att vi inte har behövt göra någon justering i vattenproduktionen vid Falu vattenverk. Vi har förtätat provtagningen av inkommande råvatten från Rogsjön för att kunna följa eventuella förändringar, säger Reimer Pettersson, affärsområdeschef för Vatten.

Vilken påverkan kan det ha på vattnet i Rogsjön?
– Rogsjöns vattenmassa är omfattande. På sikt skulle det kunna innebära ”smygande” förändring, men det är högst osannolikt. Vi vet inte hur mycket som stannar på ytan eller av sin tyngd hamnar på botten, men ”utspädningsgraden” är omfattande.

Vattnet från Rogsjön, renas inte det även i Falu vattenverk?
– Jo, det är helt rätt. Råvattnet går igenom en reningsprocess i vattenverket där bland annat sandfilter fångar upp eventuella partiklar.

Falu Energi & Vatten har åtta vattenverk som producerar 15 000 000 liter dricksvatten per dygn till cirka 55 000 Falubor. Det största vattenverket är Falu vattenverk som försett centralorten Falun med ytvatten från Rogsjön sedan 1953. Ett ytvatten är det vatten som finns ovan jord, till exempel i sjöar, vattendrag och hav. I Falu vattenverk produceras cirka 85 procent av det kommunala dricksvattnet. 

I övriga vattenverk som finns i Enviken, Svärdsjö, Blixbo, Vika Kyrkby, Vika Strand och Aspeboda används grundvatten och i Årboheden används både ytvatten och grundvatten. Ett grundvatten är det vatten som finns under jordytan, till exempel hålrummen i marken eller i berg. Varje verk har sin egen reningsprocess beroende på vilket typ av vatten som kommer in.

Fakta/Falu vattenverk
För dig som vill veta mer om hur reningsprocessen fungerar i till exempel Falu vattenverk finns en enklare beskrivning i Falu Energi & Vattens senaste digitala årsredovisning. Klicka dig vidare dit på den här länken. Du hittar reningsstegen under rubriken Våra större anläggningar och Falu vattenverk.