Sök

Nya dricksvattnet framme i Falun

Nu är Faluns nya dricksvatten från Lennheden framme vid fördelningsstationen i Pilbo, Falun. - Vi har provtryckt ledningarna med lyckat resultat, säger Reimer Pettersson, VA-chef på Falu Energi & Vatten.

De 25 kilometer långa vattenledningarna, som ska försörja både Borlänge och Falun, tryggar vattenförsörjningen i många år framåt. För att ytterligare öka tryggheten har två vattenledningar lagts ned mellan Falun och Borlänge.
– Med dubbla ledningar kan vi stänga av den ena ledningen för underhåll och garantera tillgången på vatten med den andra, fortsätter Reimer Pettersson.

Provtryckningen har skett sektionsvis för att slutligen genomföras på hela sträckan. Det dröjer dock till våren 2015 innan vattnet når hushållen. Först ska ledningsnätet i Falun spolas ur.
– Det gamla ytvattnet från Rogsjön ska fasas ut och ge plats för grundvattnet från Badelundaåsen. Det sker successivt.

Grundvattentäkten var aktuell som vattentäkt för Falun redan för 124 år sedan. Nu är äntligen vattnet framme.
– Vi har nått en milstolpe i vattenhistorien. Till våren ska vi berätta mer i vår bok om Faluns vatten som är under produktion, slutar Reimer Pettersson.

Fakta nya vattnet
Badelundaåsen är en av landets längsta och mäktigaste rullstensåsar. Den bildades när inlandsisen smälte bort för närmare 10 000 år sedan. När vattnet kopplas in på Faluns vattennät försörjer åsen 160 000 människor med vatten. Vattnet produceras vid Lennhedens vattenverk, ett av Sveriges modernaste verk.

För mer information:
Reimer, Pettersson, VA-chef, reimer.pettersson@fev.se, 076-804 46 46.

Vattenledningen webb