Sök

Nu värmer Falun och Borlänge varandra

Sedan drygt en vecka tillbaka har Faluns och Borlänges gemensamma fjärrvärmeledning levererat värme mellan de båda städerna.

Projektet som drivs av Falu Energi & Vatten och Borlänge Energi har pågått i över ett år och provdriften visar gott resultat. 
– Rent praktiskt så innebär det att värme kan levereras mellan städerna, i båda riktningar, beroende på vem som för stunden har den lägsta produktionskostnaden av fjärrvärme, berättar Mathias Bjurman, produktionsansvarig.

Spillvärme från Borlänge
Under de första veckorna har Borlänge levererat värme till Falun. Spillvärme som kommer från Stora Enso Kvarnsveden.
– När värmen tas från Borlänge innebär det att Falu Energi & Vatten kan fortsätta producera träpellets i sitt bioenergikombinat och undvika att elda upp pelletsen för eget behov. Blir vädret ännu kallare kommer vi kunna undvika att elda fossila bränslen och därmed reducera koldioxidutsläppen, förklarar Mathias.

Provkörde före kylan kom
Bygget av ledningen har pågått sedan början av 2013.
– Allt har gått väldigt smidigt. Mycket tack vare att det samtidigt dragits fram en ledning för dricksvatten mellan städerna, säger Mathias.
– Det var även viktigt att vi hann med att provköra ledningen innan den värsta kylan kom. Blir det kallare än -10 grader har vi inte samma möjlighet att skicka billigare värme mellan städerna. Då behövs den i respektive stad.

Öppnar upp för fler samarbeten
Ledningen har en kapacitet på cirka 30 megawatt. Hittills har ungefär två tredjedelar av kapaciteten använts utan att några större förändringar har behövs genomföras i näten. 30 megawatt motsvarar värme under en vinterdag till cirka 6 000 moderna villor.
– Fjärrvärmeledningen öppnar också upp för ännu fler samarbeten. Vi har långtgående planer på en gemensam beredskap för städernas fjärrvärmenät, något som redan finns inom elnät, stadsnät och produktion av vatten.
– Det är en naturlig väg att gå när vi skapat en gemensam produktion- och distributionsapparat.
Nu återstår en del restpunkter som återställning av mark, arbeten i styrsystemen och sedan det fortlöpande arbetet med att köra ledningen ekonomiskt och tekniskt optimalt.