Sök

”Nu lägger vi extra kraft på att utveckla larmfunktionen”

Efter helgens driftstopp vid pumpstationen för avlopp i Blixbo utanför Danholn skyndar Falu Energi & Vatten på utvecklandet av en ny larmfunktion.

– Vi är ett miljöföretag. När vi bygger bort och sanerar avloppssystem känns det inte bra att vi ska behöva förlita oss på gammal teknik. Vi behöver vara snabbare ut på plats för att åtgärda felen vid de mindre stationerna och vi avser nu att bygga ut det larmsystem som vi har i dag, säger Reimer Pettersson, affärsområdeschef för Vatten.

Sedan många år tillbaka har Falu Energi & Vatten tagit hjälp av allmänheten som ringt in när de uppmärksammat att larmlamporna lyser på pumpstationerna.
– Men samhället förändras och vi kan inte längre ta för givet att kunderna vet om att de ska larma oss vid problem, förklarar Reimer Pettersson.

Hur skulle den nya larmlösningen fungera?
– Det handlar om GSM-system eller någon form av radiolänk. I dag har vi redan byggt ut olika typer av system för de större pumpstationerna och den tekniken börjar bli mer lättåtkomlig.

Hur många stationer är det som berörs av en ny larmfunktion?
– Cirka ett 100-tal pumpstationer i kommunen.

När kan en lösning vara färdig att använda?
– Det här arbetet pågår redan, men nu lägger vi extra kraft på att utveckla larmfunktionen. Inom en månad hoppas vi att det finns en färdig larmlösning att testa för den här typen av pumpstation.

Men fram till att den här typen av lösning är verklighet – vad är det som gäller kring pumpstationerna?
– Då gäller larmlamporna. Vi uppmanar fastighetsägare att reagera när en lampa lyser på ett pumphus. Då ringer man till oss, 023-77 49 00, och är det kvällstid blir samtalet kopplat till SOS Alarm.
– Vi har också vårt eget kontrollprogram för pumpstationerna som innebär en inspektion var fjortonde dag.