Sök

Examensarbete inom miljö och ekonomisk analys

Nu finns chansen att genomföra ett examensarbete hos oss inom miljö och ekonomisk analys. För dig som studerar miljöteknik och/eller miljöekonomi på högskola eller universitet.

En ny deponi för farligt avfall förefaller behövas i regionen då det finns mycket förorenad mark och Falun är en växande stad. Fördjupade undersökningar, både miljömässiga och ekonomiska, krävs innan beslut om investering kan fattas.

Läs mer om examensarbetet här