Sök

Oförändrat fjärrvärmepris nästa år

Priset på fjärrvärme blir oförändrat under år 2016 i Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Det har kundrepresentanter för fastighetsägare och Falu Energi & Vatten enats om genom diskussioner i samrådsmodellen Prisdialogen.

Deltagarna är överens om att fjärrvärmepriset lämnas oförändrat under 2016 och höjs med max 1 % året därpå.  För 2017 motsvarar det cirka 9 kronor per månad för en lägenhet och cirka 15 kronor per månad för en villa.

– Det finns just nu inget som talar för stora förändringar av kostnadsbilden på värmemarknaden. Vi jobbar ständigt med att bli bättre och har bland annat kopplat ihop oss med Borlänge för att effektivisera produktionen ytterligare, säger fjärrvärmechefen Bengt Östling. 

Falu Energi & Vatten använder sig av kostnadsbaserad prissättning. Det innebär att kunden betalar kostnaderna som leverantören har för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme. 

– Fjärrvärmen är mycket konkurrenskraftigt mot andra alternativ på värmemarknaden och Falun ligger mycket bra till om man jämför pris och miljöpåverkan mot andra städer i Sverige, berättar Bengt Östling. 

Under sommaren har det Falu Energi & Vatten haft en lokal samrådsprocess med kundrepresentanter för fastighetsägare i Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. På mötena har man diskuterat prisutvecklingen för de närmaste åren. Falu Energi & Vatten ansöker nu om fortsatt medlemskap i Prisdialogen där företaget varit medlem sedan 2013.

– Det har varit bra diskussioner där vi varit överens om att det är viktigt med stabila priser och långsiktigt tänkande, säger Gunnar Sköndahl, ordförande Villaägarna i Falubygden. 

Falu Energi & Vatten har tilldelats utmärkelsen Årets fjärrvärmeföretag 2014 av branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Deltagandet i Prisdialogen är ett exempel på hur företaget jobbar för att utveckla sin verksamhet.

Här kan du läsa om utmärkelsen Årets fjärrvärmeföretag 2014.

Klicka här för att läsa om den lokala Prisdialogen.

Hemsidan för Prisdialogen når du här.