Sök

Panna vid Dalregementet startas under januari

Nu är olycksrapporten kring explosionen i pelletslagret på Dalregementet klar.

Den 9 december skedde en explosion i pelletslagret vid panncentralen på Dalregementet. Inga personer skadades, men byggnaden fick däremot omfattande skador.
- Tillsammans med konsulter har vi nu utrett händelseförloppet och kommit fram till en trolig orsak, säger fjärrvärmechef Bengt Östling.

Anläggningen på Dalregementet är en hetvattencentral med två biobränslepannor och en oljepanna. Den används som komplement till kraftvärmeverket vid kallare temperaturer.
- När vi nu vet händelseförloppet har vi också påbörjat arbetet med revidera befintlig riskanalys för att ytterligare förbygga risken för koldioxid- och dammexplosioner. Utifrån den tar vi fram en handlingsplan så att vi med hög säkerhet kan återstarta anläggningen med biobränsle. Planen är att kunna starta en av pannorna i mitten av januari, säger Bengt Östling.

Fjärrvärmekunder kommer inte att drabbas av de avstängda reservpannorna eftersom värmeleveranser fortsätter med ordinarie drift.
- Vi har också utökat reservkapaciteten med en portabel oljepanna i fjärrvärmenätet under tiden tills anläggingen åter är tillgänglig för värmeproduktion. Med allra största sannolikhet kommer reservpannan aldrig att behöva startas förutom vid en inledande provkörning, säger Bengt Östling.