Sök

Ny studie i Falun och Borlänge om dricksvatten och hälsa

Under hösten 2012 kommer Livsmedelsverket att påbörja studien FalunBorlänge H2O i kommunerna Falun och Borlänge. Invånare med kommunalt dricksvatten i båda kommunerna kommer under studien att få svara på frågor om dricksvattenkonsumtion och hälsa. Det ska ge kunskap om huruvida olika källor för dricksvattnet påverkar hälsan.

Idag får Falun sitt dricksvatten från ytvattentäkten Rogsjön, medan Borlänge använder grundvatten från Övre Tjärna och Frostbrunnsdalen. Inom några år kommer kommunerna att byta till en gemensam grundvattentäkt i Lennheden. I studien FalunBorlänge H2O kommer konsumenthälsan i kommunerna att studeras vid bytet till den gemensamma grundvattentäkten.

- Det ska bli mycket intressant att utföra en studie i Falun och Borlänge som snart kommer att göra stora förändringar i dricksvattenproduktionen, säger Jonas Toljander, projektledare på Livsmedelsverket.

Genomförande av studien

Studien inleds med telefonintervjuer i början av september och i samband med det kommer även en panel att rekryteras. Paneldeltagarna kommer med sina mobiltelefoner att svara på frågor via sms. Varje deltagare kommer att få ett sms ungefär en gång per månad under drygt ett halvår, där deltagaren får besvara frågor om hur mycket vatten han eller hon dricker och om han eller hon har varit magsjuk under den senaste månaden.

Del i ett nationellt projekt

I Sverige produceras dricksvatten av hög kvalitet och de flesta svenskar är nöjda med sitt dricksvatten, men dricksvattenförsörjningen är komplex och sårbar. I framtiden kan ett förändrat klimat medföra en ökad risk för dricksvattenburen smitta och ökad risk för magsjuka. Vi behöver därför känna till både hur Sveriges dricksvatten ser ut idag och veta vilka alternativ som finns för en säker framtida dricksvattenproduktion. Studien FalunBorlänge H2O är en del i ett nationellt projekt vid Livsmedelsverket om dricksvatten och hälsa, där en liknande studie redan pågår i Ale kommun och delar av Göteborg. FalunBorlänge H2O utförs av Livsmedelsverket i samarbete med Falu kommun, Borlänge kommun, Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten.

- Vi hoppas att invånarna i Falun och Borlänge är lika intresserade av att delta i studien som invånarna i Ale, så att vi får ihop en lika stor studiepanel som i Ale, säger projektledare Jonas Toljander.

Ytterligare information finns på studiens hemsida. Utvecklingen och händelser i studien kan under året följas på studiens Facebook-sida. 

http://www.slv.se/falunborlangeh2o

http://www.facebook.com/falunborlangeh2o

 

Ytterligare upplysningar:

Jonas Toljander, projektledare Livsmedelsverket, telefon 018-175745