Sök

Problem med betalning via autogiro

Är du en av våra kunder som valt att betala dina räkningar via autogiro? I samband med bytet av kundinformations- och debiteringssystem har det uppstått problem vid dragningen av fakturan för april månad.

Problemet är nu ågärdat och under dagen, 4 maj 2018, kommer pengar att dras från bankkonton tillhörande kunder med autogiro. För ett fåtal kunder har betalningen redan genomförts.   

Du som kund kommer självklart inte att belastas med någon extra avgift.