Sök

Pumpstation för avlopp åter i drift

Under söndagen gick larmet vid Falu Energi & Vattens pumpstation i Blixbo utanför Danholn. Stationen som hanterar avloppsvatten från cirka 200 fastigheter var ur funktion.

– Larmlampan på pumphuset ska enligt de boende lyst sedan några veckor tillbaka och pumparna som hanterar vattnet hade slutat att fungera. Avloppsvattnet hade istället runnit ut i bäcken via ett nödutlopp, berättar Emil Andersen, driftschef.

På söndagsförmiddagen larmades Falu Energi & Vatten ut till platsen efter att en bonde fått stopp i pumpen som förser djuren med vatten från bäcken.
– Pumpen hade slutat att fungera eftersom den var igensatt av trasor och han hade kopplat händelsen till pumphuset. Det visade sig att våra pumpar hade slutat att fungera på grund av bland annat tygtrasor som kommit med från hushållens avlopp. Lyser lampan så innebär det att en eller båda pumparna har stannat. Om båda stannar så bräddas vattnet och går direkt ut i naturen, förklarar Emil Andersen.

Är det vanligt att avloppsvatten får gå direkt ut i vattendragen?
– Det är högst ovanligt att båda pumparna slutar att fungera. Vi har totalt 120 pumpstationer i kommunen och det är ungefär var tionde vecka som någon ringer in om att larmlampan lyser. Vi har också ett tillsynsprogram som innebär att vi besöker stationerna var fjortonde dag och vi följer Miljökontorets bestämmelser för stationerna.
– Det är normalt att bygga bräddavlopp i diken och vattendrag vid pumpstationer. Om dessa inte fanns skulle fastigheter få in avloppsvatten vid störtregn eller problem liknande det som har skett.

Hur kan det här hända?
– Förnyelse av avloppsystemet är ett långsiktigt arbete och där vi sedan gammalt har fått tagit hjälp av allmänheten som har ringt in när de ser larmlampor som lyser. Den här händelsen visar att vi kanske måste utvärdera även för mindre stationer hur vi får reda på att det är något fel med pumparna.  Samtidigt har vi vårt eget kontrollprogram som innebär en inspektion var fjortonde dag.
– Det är så här avloppssystemen är uppbyggda i Sverige. Vår verksamhet är inte unik i Falun. Vi är ett samhälle i förändring och våra arbetssätt måste följa utvecklingen.

Vad händer nu?
– Under söndagen har en slambil städat rent vid huset och pumparna är åter i drift. Under måndagen har vi varit ute vid stationen för att utreda hur statusen är vid bäcken både uppströms och nedströms. Vi genomförde besöket tillsammans med Miljökontoret och har bland annat tagit vattenprover.

Vad säger du till de som bor i området?
– För det första så är det beklagligt att det hänt, vi är ett företag som värnar om miljön. Det är också en signal till oss att systemet med larmlampor inte är allmänt känt bland fastighetsägare. Vi kan lova att vi ska titta på möjliga lösningar för ett ännu säkrare larmsystem.
– Men fram till dess så är det larmlamporna som gäller. Jag vill uppmana fastighetsägare att reagera när en lampa lyser på ett pumphus. Då ringer man till oss, 023-77 49 00, och är det kvällstid blir samtalet kopplat till SOS Alarm.