Sök

Resultat julgransinsamling 2016

3 834 julgranar samlades in vid årets julgransinsamling i Falu kommun. De används som bränsle vid Västermalmsverket och blir till fjärrvärme som värmer upp Ria-stugan.

Söndagen den 17 januari 2016 samlade personal från Falu Energi & Vatten, för fjärde året i rad, in de julgranar som Faluborna ställt ut. Årets skörd blev över 3 600 julgranar i Falu tätort.

Faluborna behövde inte kallstarta sina bilar för att transportera sina julgranar till Ingarvet och släppa ut 1,5 kilo koldioxid per bil. Miljön slapp utsläpp av 5,4 ton koldioxid. Istället användes några av företagets sopbilar, varav en är en elhybrid.

– När vi samlar in julgranar löser vi många individuella behov samtidigt som vi gemensamt återvinner energi, säger Bengt Östling, fjärrvärmechef på Falu Energi & Vatten.

Containrar placerades i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö där Falu Energi & Vatten har värmeverk. Totalt ställdes det in nästan 200 granar i containrarna.

Miljövänlig fjärrvärme till ett värde av tre kronor per gran går till Ria-stugan. Det ger Ria-stugan fjärrvärme för 11 500 kronor. Ria-stugan är en fristad för människor i utsatta livssituationer som drivs av Svenska kyrkans församlingar och frikyrkor i Falu kommun.

– Att vi samlar in granarna och låter dem göra nytta genom att bli miljövänlig värme till Ria-stugan verkar uppskattas av många, säger Bengt.

Julgranarna flisas vid Västermalmsverket och eldas i de två kraftvärmeverken där de blir till miljövänlig el och värme. Det är ett litet komplement till de grenar, toppar och returträ från återvinningscentralen på Ingarvet som är ordinarie bränsle.3 834 granar blir cirka 7 500 kWh el och cirka 30 000 kWh värme vilket motsvarar förbrukningen i en villa under ett och ett halvt år.

 

Ni hittar mer information på www.fev.se/julgranar.